Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Switch to desktop Register Login

Ważny komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych K-PZPN

Komisja ds. Licencji Klubowych K-PZPN w Bydgoszczy przypomina, że zgodnie z pkt 3.5.1 podpunkt 2 Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych, termin składania wniosków o przyznanie licencji na grę w IV lidze i klasie okręgowej na sezon 2017/2018 upływa dnia 15 maja 2017 r. Kluby pozostałych (niższych) klas rozgrywkowych zobowiązane są złożyć wnioski do dnia 31 maja 2017 r.

Komisja obliguje zatem kluby, którym wygasła ważność licencji do przesłania prawidłowo i czytelnie wypełnionej dokumentacji wraz z kompletem wymaganych załączników we wskazanych wyżej terminach drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski ZPN, ul. Gdańska 163, 85-674 Bydgoszcz. 

Wniosek o przyznanie licencji (wraz z wykazem wymaganych załączników) oraz Podręcznik Licencyjny pobrać można z naszej strony internetowej z działu „pliki – dokumenty dot. licencji klubowych”. Kliknij --> TUTAJ

Komisja ds. Licencji Klubowych zwraca szczególną uwagę na załączenie do wniosku KOMPLETU (!) wymaganych załączników, a mianowicie:

 - kserokopii potwierdzenia uiszczenia opłaty licencyjnej

 - umowy/dokumentu potwierdzającego zgodę właściciela na korzystanie z obiektu

 - aktualnego protokołu weryfikacji boiska

 - kopii aktualnej licencji trenera I zespołu

 - kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia spikera (dotyczy klubów IV ligi)

 - kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia kierownika ds. bezpieczeństwa (dotyczy klubów IV ligi)

 - odpisu aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta.

Przypominamy, że wysokość opłat za udzielenie licencji wynosi:

dla klubów III ligi - 500 zł

dla klubów IV ligi - 300 zł

dla klubów pozostałych klas rozgrywkowych - 200 zł

Licencję dla klubów IV ligi przyznaje się na jeden sezon rozgrywkowy, natomiast dla klubów klas niższych na 2 sezony.

Komisja przypomina, że zgodnie z Podręcznikiem Licencyjnym kluby biorące udział w rozgrywkach muszą posiadać odpowiednią liczbę drużyn młodzieżowych:

 - IV liga – minimum 3 zespoły młodzieżowe

 - klasa okręgowa – minimum 2 zespoły młodzieżowe

 - A klasa – minimum 1 zespół młodzieżowy

Innym bardzo istotnym kryterium jest brak przeterminowanych zobowiązań finansowych wobec Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Wykaz klubów, które muszą ubiegać się o licencję przed sezonem 2017/2018 dostępny jest w dziale „pliki”. Kliknij -->TUTAJ

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Top Desktop version