Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Switch to desktop Register Login

Komunikat dot. bezpieczeństwa na zawodach

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej i Komisja ds. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich dokonały oceny stanu bezpieczeństwa podczas zawodów piłki nożnej w województwie kujawsko-pomorskim w sezonie 2016/2017 r. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami delegatów meczowych i innymi dokumentami należy zauważyć, że do podstawowych przyczyn zagrożeń powstających podczas zawodów piłki nożnej w naszym województwie zaliczane są:

- nieprawidłowy stan techniczno – budowlany części obiektów, na których odbywają się zawody,

- nieodpowiednie kierowanie uczestnikami zawodów piłki nożnej,

- słaba koordynacja działań pomiędzy organizatorami a służbami zabezpieczającymi zawody piłki nożnej,

- niewłaściwe zachowanie osób przebywających na ławkach rezerwowych i zawodników na boisku,

- niewłaściwe zachowanie kibiców zespołów występujących na boisku.

W analizowanym okresie czasu szczególnie niepokojące są występujące zjawiska niewłaściwego zachowania kibiców takie jak:

- naruszenie nietykalności sędziów i innych osób występujących na boisku,

- używanie środków pirotechnicznych przez grupy kibiców,

- wulgarne okrzyki kibiców podczas zawodów piłki nożnej.

Mając na uwadze powyższe zagrożenia zwracamy się z apelem do wszystkich uczestników zawodów piłki nożnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego o przestrzeganie podstawowych zasad kulturalnego zachowania się podczas imprez piłkarskich.

Działaczom klubowym przypominamy o zgodnym z przepisami i zasadami przygotowaniu zawodów piłki nożnej. Mamy na myśli szczególnie dobre przygotowanie służb porządkowych do wypełniania swoich zadań.

Zawodników i osoby przebywające  na ławkach rezerwowych prosimy o kulturalne i fair zachowanie podczas zawodów, tak by swą postawą nie prowokować kibiców do nieprawidłowych zachowań.

Kibiców prosimy o kulturalny doping swoich zespołów, niestosowanie środków pirotechnicznych i nieużywanie niecenzuralnych określeń.

Zwracamy się do wszystkich uczestników zawodów piłki nożnej o zachowanie podstawowych zasad kulturalnego zachowania, takich aby na obiektach piłkarskich przybywało kibiców, a oglądanie zawodów sprawiało przyjemność i niezapomniane przeżycia sportowe.

                           Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Top Desktop version