Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Switch to desktop Register Login

Ważne zmiany w Uchwale dot. statusu zawodników i zmian przynależności klubowej

Kujawsko-Pomorski ZPN informuje kluby, że w dniu 16 czerwca 2017 r. Zarząd PZPN dokonał zmian w Uchwale nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej. W § 9 dodano ust. 6 i 7, który prezentujemy poniżej wytłuszczonym drukiem.

§ 9

Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej

1. Wszyscy zawodnicy o statusie amatora, występujący w rozgrywkach Ekstraklasy, I, II lub III ligi oraz Ekstraligi oraz I ligi kobiet muszą posiadać deklaracje gry amatora.

2. Zawodnicy występujący w niższych niż III liga klasach rozgrywkowych, którzy nie są zawodnikami o statusie zawodnika profesjonalnego powinni posiadać deklarację gry amatora.

3. Związki piłki nożnej mogą wprowadzić obowiązek posiadania deklaracji gry amatora w klasach niższych niż III liga.

4. Szczegółowe zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora określa odrębna uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

5. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek w niższej niż III liga klasie rozgrywkowej zawodnika, który: a) nie posiada deklaracji gry amatora, b) nie jest zawodnikiem o statusie zawodnika profesjonalnego, c) rozegrał co najmniej jedno spotkanie w sezonie, w którym został zgłoszony, mają zastosowanie zasady określone w ust. 3 i 4 powyżej.

6. W przypadku podpisania deklaracji gry amatora, lub w przypadku zawodnika, o którym mowa w ust. 5, zawodnik jest zobowiązany do reprezentowania klubu do zakończenia danego sezonu rozgrywkowego.

7. W trakcie sezonu, na podstawie zgodnego, pisemnego oświadczenia klubu i zawodnika, klub może zwolnić zawodnika z obowiązku reprezentowania klubu. W takiej sytuacji potwierdzenie w nowym klubie może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych, z uwzględnieniem postanowień § 27 niniejszej uchwały.

_____________________________________________________________________________________

W uzupełnieniu do pkt. 7 informujemy, że zmiana przynależności klubowej odbywa się na zasadzie zawodnika wolnego tzn. na podstawie oświadczenia klubu odstępującego o zwolnieniu zawodnika z obowiązku reprezentowania klubu. Umowy transferowe w w/w przypadku nie obowiązują i nie będą brane pod uwagę.

Jednocześnie zachęcamy kluby do zapoznania się z pełną treścią w/w Uchwały. Aby przejść do Uchwały kliknij --> TUTAJ.

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Top Desktop version