Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Switch to desktop Register Login

Kurs UEFA B wyrównawczy - spotkanie organizacyjne

Wydział Szkolenia K-PZPN informuje, że spotkanie organizacyjne oraz pisemny test wstępny dla kandydatów na kurs UEFA B wyrównawczy odbędzie się dnia 12 października 2017 r. (czwartek) o godz. 18.00 w sali wykładowej K-PZPN, ul. Gdańska 163 w Bydgoszczy (obiekty CWZS Zawisza). Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

Zmiany w Uchwale dot. licencji trenerskich

Uchwała Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 6/2017

z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. licencji trenerskich

uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce

Działając na podstawie art. 36 par. 2 Statutu PZPN, Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę o następującej treści:

I.Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce:

1.W art. 5 pkt 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

12.Licencja PZPN B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od B klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15. Licencja PZPN B upoważnia do prowadzenia zespołów młodzieżowych tylko do dnia 30.06.2018 roku

2. W art. 18 pkt 2 a skreśla się sformułowanie: UEFA Futsal B - 300 zł

3. W art. 19 pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

4.Licencje w trybie nadzwyczajnym są przyznawane/przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do dnia 31 grudnia, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 6 i 7 niniejszej Uchwały.

4. W art. 19 dodaje się nowy punkt 5 w następującym brzmieniu:

5.Trener, który otrzymuje licencje w trybie nadzwyczajnym jest zwolniony z opłaty za wydanie licencji trenerskiej.

5.W art. 26 dodaje się nowe pkt pkt 3-5 w następującym brzmieniu:

3.Komisja Licencji Trenerskich WZPN może odmówić przyznania lub przedłużenia licencji trenerskiej, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w art. 6 i 7 niniejszej Uchwały, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte, mimo wezwania w wyznaczonym terminie.

4.Odmowa przyznania lub przedłużenia licencji trenerskiej wymaga pisemnego uzasadnienia, a także powiadomienia wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru.

5.Od decyzji Komisji Licencji Trenerskich WZPN w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia licencji, przysługuje trenerowi odwołanie do Komisji Odwoławczej ZPN wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

6. W art. 30 pkt pkt 1-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

1. Wydanie duplikatu dyplomu trenerskiego: UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA B,UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, UEFA Grassroots C, Goalkeeper B, Grassroots C lub Grassroots D podlega opłacie w wysokości 200 zł.

2. Wniosek o wydanie duplikatu dyplomu należy zgłosić do organizatora kursu, na którym uzyskano wymagany dyplom (PZPN lub poszczególne WZPN).

3. Wydanie duplikatu licencji trenerskiej: UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA B, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, Futsal C, UEFA Grassroots C, Goalkeeper B, Grassroots C lub Grassroots D, PZPN A oraz PZPN B podlega opłacie w wysokości 100 zł.

4. Wniosek o wydanie duplikatu licencji: UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA B, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B należy kierować do PZPN poprzez formularz kontaktowy na platformie PZPN24.

7. Art. 32 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1.Trenerzy, którzy kontynuują pracę na podstawie wydanej warunkowej licencji/zgody z prowadzonym przez siebie zespołem w poprzednim sezonie w dalszym ciągu mają możliwość prowadzenia tego zespołu w danej klasie rozgrywkowej bez posiadania wymaganej dla danej klasy rozgrywkowej licencji. W takim przypadku wydawana jest takiemu trenerowi warunkowo zgoda na prowadzenie zespołu w danej klasie rozgrywkowej na okres jednego roku. Zgoda ta może być przedłużana (każdorazowo na okres 1 roku) do momentu zakończenia pracy trenera w danym klubie (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały).

2.Zasada, o której mowa w ust. 1 ma zastosowanie w drużynach młodzieżowych od A1 do G2 (za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15) - w przypadku kontynuacji pracy trenerów zmieniających drużyny w strukturach danego klubu.

8. Przyjmuje się nową Tabelę – Wymogi Licencyjne dla pierwszych trenerów w poszczególnych klasach rozgrywkowych.

II.Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2017 roku.

Prezes PZPN

Zbigniew Boniek

Pełna treść Uchwały dostępna jest na naszej stronie w dziale pliki --> dokumenty trenerów

Lista trenerów zakwalifikowanych na kurs UEFA A

Wydział Szkolenia Kujawsko-Pomorskiego ZPN podaje listę trenerów, którzy zakwalifikowali się na kurs trenera UEFA A. Kurs trenera UEFA A odbędzie się w terminie 15.09.2017-17.06.2018 r. Dodatkowych informacji dotyczących kursu udziela trener koordynator K-PZPN Andrzej Magowski - tel. 504 078 833.

Lp.

Nazwisko

Imię

1

Ciępiel

Michał

2

Filipski

Patryk

3

Górski

Jarosław

4

Jakubiec

Tomasz

5

Jeziorski

Jacek

6

Katerla

Daniel

7

Kędzierski

Paweł

8

Kuczkowski

Kamil

9

Kulewski

Marcin

10

Marjański

Patryk

11

Marks

Adam

12

Maziarz

Szymon

13

Michaliszyn

Michał

14

Modry

Mariusz

15

Nowakowski

Damian

16

Pozorski

Piotr

17

Raszka

Adrian

18

Rogóż

Tomasz

19

Rudziński

Jarosław

20

Rumiński

Tomasz

21

Śpiegowski

Jakub

22

Stolarski

Michał

23

Wróblewski

Łukasz

24

Żurowski

Michał

 

 

 

 

 

 

 

Kluby szukają trenerów

BKS Chemik Bydgoszcz zaprasza do współpracy trenerów piłki nożnej. Klub poszukuje osób na stanowisko asystent pierwszego trenera w klasach sportowych, zapewnia wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju. Niezbędna na tym stanowisku jest możliwość pracy w godzinach 8-16. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza na stronie: www.chemikbydgoszcz.pl/zostan-trenerem lub kontakt telefoniczny pod numerem: 512-232-266.

Klub Sportowy Wisła Strzelce Górne zatrudni trenera piłki nożnej, posiadającego aktualną licencję uprawniającą do prowadzenia drużyn w rozgrywkach orlika i żaka. Zajęcia treningowe odbywają się w poniedziałki i piątki w godz. 17-19 na „orliku” w Dobrczu. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 668-149-417 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Test wstępny oraz spotkanie organizacyjne z kandydatami na kurs UEFA A

Wydział Szkolenia Kujawsko-Pomorskiego ZPN informuje, że test wstępny oraz spotkanie organizacyjne z kandydatami na kurs UEFA A (zaplanowane otwarcie wrzesień - 15.09.2017), na którym zostaną podpisane umowy uczestnictwa w kursie oraz podane szczegóły organizacyjne odbędzie się w czwartek 17.08.2017 r. o godz. 17.00 w siedzibie K-PZPN ul. Gdańska 163 (I piętro - sala wykładowa). Obecność kandydatów na spotkaniu jest obowiązkowa.

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Top Desktop version