Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Switch to desktop Register Login

Zostań trenerem! Zapisz się na kurs

Wydział Szkolenia K-PZPN informuje o najbliższych planowanych kursach trenerskich oraz podaje do wiadomości kryteria, jakie należy spełnić, aby zakwalifikować się na poszczególne. Jest już możliwość aplikowania na kursy za pośrednictwem platformy PZPN24.

Planowane kursy trenerskie organizowane przez K-PZPN

 - UEFA B i A zintegrowany

 - UEFA B wyrównawczy

 - Grassroots C

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs powinna uzupełnić nastepujace dane na swoim profilu poprzez platformę  PZPN24 dostępny pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl.

a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i Email wnioskodawcy,

b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca  wykonywał swój zawód,  

c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,

d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej. 

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej, 

b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski - w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały, 

c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,

d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności  za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,

e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do  podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,

g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS UEFA B i A ZINTEGROWANY:

Kandydatem na kurs trenerów Grassroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w  par. 4 Uchwały nr V/75 z dnia 25 maja  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA.

1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA A  może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1  posiada dyplom Trenera klasy M, lub klasy I-szej, lub klasy II-giej,

1.2 w przypadku trenerów posiadających  dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej, wydany przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych - osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,

1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu wyrównawczego UEFA B i A ZINTEGROWANY zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet. 

Koszt kursu - 4 tys. zł

Planowane rozpoczęcie kursu: 17.06.2018 r.

KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS UEFA B WYRÓWNAWCZY:

Kandydatem na kurs trenerów Grassroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w  par. 4 Uchwały nr V/75 z dnia 25 maja  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA.

1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA B  Wyrównawczy może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1 posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystki lub innymi przepisami powszechnie  obowiązującymi - do 23 sierpnia 2013 roku,

1.2 W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych - osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu, 1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B WYRÓWNAWCZY zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

Koszt kursu - 1450 zł.

Planowane rozpoczęcie kursu: 22.06.2018 r.

KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS GRASSROOTS C:

Kandydatem na kurs trenerów Grassroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w  par. 4 Uchwały nr V/75 z dnia 25 maja  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA.

UWAGA! Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń w postaci złożenia pełnej dokumentacji na PZPN24 dostępnej pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl.

Koszt kursu - 800 zł + 200 zł (sprzęt)

Planowane rozpoczęcie kursu 23.06.2018 r.

Aby zapoznań się z Uchwałą PZPN dot. licencji trenerskich kliknij --> TUTAJ

Jak zostać trenerem?

Wolne miejsca na kurs Grassroots D

Wydział Szkolenia Kujawsko-Pomorskiego ZPN informuje, że trwa jeszcze nabór na kurs UEFA Grassroots D. Rozpoczęcie kursu (I sesja) zaplanowane jest w terminie 17-18.03.2018 r. (II sesja 7-8.04.2018).

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie K-PZPN (obiekty CWZS Zawisza, ul. Gdańska 163 w Bydgoszczy). W chwili obecnej dostępne są jeszcze zapisy do 13 marca na platformie PZPN24.

 - Koszt kursu zgodnie z zaleceniami wynosi 250 zł

 - Przewidywane godziny zajęć 8.30 - 16.30

Absolwenci kursu Grassroots D otrzymają licencję Grassroots D uprawniającą do prowadzenia zespołów w B i C klasie seniorów.

Na obiekcie CWZS Zawisza uczestnicy mają możliwość zarezerwowania sobie noclegu (opłata we własnym zakresie ok. 100 zł ze śniadaniem).

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Trener Koordynator K-PZPN Andrzej Magowski - tel. 504 078 833.

Licencje trenerskie do odbioru

Wydział Szkolenia K-PZPN informuje, że do odebrania są plastikowe identyfikatory licencji trenerskich przedłużonych lub uzyskanych w trybie zwyczajnym obrad Komisji Licencjonowania Trenerów (do 31 grudnia 2017 roku).

Licencje odbierać można w siedzibie K-PZPN w Bydgoszczy (Wydział Szkolenia, I piętro) od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-14.30.

Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można pod numerem telefonu 052-341-13-33, wew. 31.

Konferencja dla trenerów - Bydgoszcz, 7.01.2018 r.

UWAGA! Zmiana miejsca konferencji

Wydział Szkolenia Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że dnia 7 stycznia 2018 r. w hali Artego Arena przy ul. Toruńskiej 59 w Bydgoszczy (obok hali "Łuczniczka") odbędzie się konferencja dla trenerów piłki nożnej. Konferencja jest bezpłatna. Program prezentujemy poniżej.

Rejestracji na konferencję należy dokonać wyłącznie poprzez stronę https://pzpn24.pzpn.pl - zakładka wydarzenia.

W celu ułatwienia rejestrowania się przesyłamy link do filmu instruktażowego.: https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ.

Zakładka "trener" na portalu Łączy Nas Piłka

Wydział Szkolenia K-PZPN informuje, że na portalu Łączy Nas Piłka dodano zakładkę „TRENER”. Znajdziecie w niej Państwo wszystkie niezbędne informacje dot. przepisów kształcenia i licencjonowania trenerów. Dostępna jest także wyszukiwarka trenerów, w której znajdują się wszyscy licencjonowani trenerzy z całej Polski (posiadający profil na PZPN24). Aby przejść do strony kliknij --> TUTAJ 

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Top Desktop version