Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Nasza pasja i motywacja - piłka!

Wyszukaj:

Kursy trenerskie organizowane przez K-PZPN w roku 2021 - Grassroots C, UEFA B, UEFA A, Futsal C

Wydział Szkolenia K-PZPN informuje jakie kryteria muszą spełnić kandydaci na kursy trenerskie.

 

Uchwała nr V/75 z dnia 25 maja  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA:

 § 4

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

* Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: pzpn24.pzpn.pl wniosek zawierający:

imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i Email wnioskodawcy,

*określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,

* w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,

*oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

* zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

 

Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

 - skan świadectwa ukończenia szkoły minimum średniej,

 - skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski - w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,

 - skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia, d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego, e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 - skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,

 - skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

 

UWAGA!  Film instruktarzowy jak założyć konto na www.pzpn24.pzpn.pl można pobrać ze strony https://www.laczynaspilka.pl/trener  

 > jak zostać trenerem

 

KURS TRENERA Grassroots C

Wydział Szkolenia Kujawsko – Pomorskiego  Związku Piłki Nożnej informuje, że rekrutacja na najbliższy kurs Grassroots C trwa do 10 czerwca 2021. Kandydatów na kurs trenera Grassroots C prosimy o przygotowanie niezbędnych dokumentów do aplikacji.

Planowane rozpoczęcie kursu 16 lipiec 2021

(72 godz. w formie  czterech sesji: pierwszej - pt.-sob.-niedz. oraz trzech sesji sob-niedz.) / pt.17.00-21.00,  sob.-niedz. 8.30-17.00

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie K-PZPN w Bydgoszczy ul. Gdańska 163 lub w SP Dąbrowa Chełmińska ul. Sportowa 1

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona (32 uczestników)

O przyjęciu  na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.                                 

Koszt kursu: 800zł  /czesne/

Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grassroots C:

Kandydatem na kurs trenerów Grassroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w  par. 4 Uchwały nr V/75 z dnia 25 maja  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA

Informacje w sprawie opłaty za kurs, regulaminu i umowy, każdy kandydat-uczestnicy kursu otrzymują na spotkaniu organizacyjnym ok.3-4 tygodni przed otwarciem kursu.

 

Osoby, które pozytywnie ukończą kurs na podstawie otrzymanych dyplomów Grassroots / UEFA C, otrzymają bezpłatnie maksymalnie trzyletnią licencję UEFA C, która uprawnia do prowadzenia drużyn dziecięcych do 12 roku życia w rozgrywkach PZPN oraz seniorów A, B, C klasa.

 

UWAGA! Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń w postaci złożenia pełnej dokumentacji na pzpn24

 

Dodatkowych informacji udziela:

Trener koordynator K-P ZPN

Andrzej Magowski - tel. 504 078 833,     tel. 052/341 13 33  wew. 30

email: kujawpomorski@zpn.pl

email: andrzej.magowski@pzpn.pl

 

KURS TRENERA UEFA B

Wydział Szkolenia Kujawsko – Pomorskiego  Związku Piłki Nożnej informuje, że trwa rekrutacja kandydatów na kurs trenera UEFA B. Planowane rozpoczęcie kuru październik  2021 r. Termin zgłoszeń do 30 sierpnia 2021 r.

(160 godz. w formie 8 sesji weekendowych – pt. 16.30-21.00, sob.-niedz. 8.30-17.00).

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie K-P ZPN w Bydgoszczy ul. Gdańska 163 lub w SP Dąbrowa Chełmińska ul. Sportowa 1   

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona (32 uczestników). 

O przyjęciu decyduje egzamin wstępny pisemny i praktyczny

Koszt kursu: 2000 zł                                                                                                                                                          

 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1 posiada ważną licencję UEFA Futsal B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom Grassroots C, UEFA C lub UEFA Futsal B minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA B,

1.3 lub Zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na poziomie III ligi lub dawnej IV ligi (ma  możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B) i 

1.4 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

O przyjęciu  na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje w sprawie opłaty za kurs każdy kandydat-uczestnik kursu otrzyma za pośrednictwem pzpn24

 Kandydaci zobowiązani są złożyć wniosek na kurs za pośrednictwem aplikacji w systemie pzpn24

/film instruktarzowy na www.pzpn.pl  /jak zostać trenerem/

Licencja UEFA B uprawnia do prowadzenia zespołów w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych z wyjątkiem ligi juniorów CLJ oraz seniorów do V ligi włącznie.

 

UWAGA! O przyjęciu na kurs decyduje egzamin wstępny pisemny i praktyczny dla kandydatów na kurs, którzy w wyznaczonym czasie załączyli wymagane dokumenty przez system pzpn24.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Trener koordynator K-PZPN

Andrzej Magowski - tel. 504 078 833,     tel. 052/341 13 33  wew. 30

email: kujawpomorski@zpn.pl

email: andrzej.magowski@pzpn.pl

 

 

KURS UEFA A

 

Planowane rozpoczęcie kolejnego kursu UEFA A to styczeń 2022 r. , planowane zakończenie kursu – wrzesień/październik  2022 r.

W najbliższym czasie zostanie otwarta rekrutacja na kurs UEFA A przez system pzpn24.

Liczba miejsc na kursie – 24 uczestników

O przyjęciu na kurs decyduje egzamin wstępny pisemny i praktyczny.

Rekrutacja na kurs i pozostałe wytyczne dla kandydatów zostaną podane do wiadomości do końca czerwca 2021.

                   

KURS TRENERA Futsal C

Wydział Szkolenia Kujawsko – Pomorskiego  Związku Piłki Nożnej informuje, że rekrutacja na najbliższy kurs Futsal C trwa do 30 maja 2021 r. Kandydatów na kurs trenera Futsal C prosimy o przygotowanie niezbędnych dokumentów do aplikacji.

Planowane rozpoczęcie kursu - 25 czerwca 2021r.

(72 godz. w formie  4 sesji / pt.16.00-21.00,  sob.-niedz. 8.30-17.00 /

Zajęcia teoretyczno praktyczne zaplanowane są w hali widowiskowo-sportowej w Unisławiu.

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona (32 uczestników).                                        

Koszt kursu: 960zł  /czesne/

Kryteria przyjęć na kurs trenerów Futsal C:

Kandydatem na kurs trenerów Futsal C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w  par. 4 Uchwały nr V/75 z dnia 25 maja  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA

O przyjęciu  na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje w sprawie opłaty za kurs, regulaminu i umowy, każdy kandydat-uczestnicy kursu otrzymują na spotkaniu organizacyjnym w formie On-line ok. 2-3 tygodni przed otwarciem kursu.

 

Osoby, które pozytywnie ukończą kurs na podstawie otrzymanych dyplomów Futsal C, otrzymają bezpłatnie maksymalnie trzyletnią licencję Futsal C, która uprawnia do prowadzenia drużyn dziecięcych do 12 roku życia w rozgrywkach PZPN oraz seniorów A, B, C klasa.

 

UWAGA! Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń w postaci złożenia pełnej dokumentacji na pzpn24

 

Dodatkowych informacji udziela:

Trener koordynator K-P ZPN

Andrzej Magowski - tel. 504 078 833,     tel. 052/341 13 33  wew. 30

email: kujawpomorski@zpn.pl

email: andrzej.magowski@pzpn.pl

 Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

 

85-674 Bydgoszcz,

ul Gdańska 163

tel. 52 34113 33, 52 341 31 43

fax 52 341 72 08

 

e-mail: kujawpomorski@zpn.pl, bydgoszcz@kpzpn.pl

 

Konto bankowe: Bank Millenium

69 1160 2202 0000 0001 4188 4663

 

Podokręg Toruń

 

87-100 Toruń,

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1/3

 

tel. 56 622 47 82, fax 56 622 70 33

 

e-mail: torun@kpzpn.pl

 

Podokręg Włocławek

 

87-800 Włocławek,

ul. Królewiecka 27

 

tel./fax 54 232 79 12

 

e-mail: wloclawek@kpzpn.pl

 

Copyright © 2018 - Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Realizacja: GREGSOFT Group

Polityka Prywatności

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej Akceptuję