Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Nasza pasja i motywacja - piłka!

Wyszukaj:

Ruszyły zapisy na kurs Grassroots C

Wydział Szkolenia K-PZPN w Bydgoszczy informuje, że rozpoczęło się aplikowanie na kurs Grassroots C. Aplikować można za pośrednictwem portalu PZPN24 do dnia 16 czerwca 2018 r. Planowane rozpoczęcie kursu – 3 sierpnia 2018 r.

 

Ogólne zasady aplikowania przez trenerów na kursy

 

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs powinna uzupełnić następujące dane na swoim profilu poprzez platformę PZPN24 dostępny pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl.
 2. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i Email wnioskodawcy,
 3. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca  wykonywał swój zawód,  
 4. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
 6. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej. 

 

 1. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:
 2. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej, 
 3. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski - w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały, 
 4. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
 5. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności  za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
 6. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do  podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 8. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

 

Kandydatem na kurs trenerów Grassroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w  par. 4 Uchwały nr V/75 z dnia 25 maja  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA.

 

UWAGA! Liczba miejsc na kursie jest ograniczona – 32 osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń w postaci złożenia pełnej dokumentacji na PZPN24 dostępnej pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl.

 

Koszt kursu - 800 zł + 200 zł (sprzęt)

JAK ZOSTAĆ TRENEREM?Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

 

85-674 Bydgoszcz,

ul Gdańska 163

tel. 52 34113 33, 52 341 31 43

fax 52 341 72 08

 

e-mail: kujawpomorski@zpn.pl, bydgoszcz@kpzpn.pl

 

Konto bankowe: Bank Millenium

69 1160 2202 0000 0001 4188 4663

 

Podokręg Toruń

 

87-100 Toruń,

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1/3

 

tel. 56 622 47 82, fax 56 622 70 33

 

e-mail: torun@kpzpn.pl

 

Podokręg Włocławek

 

87-800 Włocławek,

ul. Królewiecka 27

 

tel./fax 54 232 79 12

 

e-mail: wloclawek@kpzpn.pl

 

Copyright © 2018 - Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Realizacja: GREGSOFT Group

Polityka Prywatności

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej Akceptuję