Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Nasza pasja i motywacja - piłka!

Wyszukaj:

Wolne miejsca na kurs Grassroots C rozpoczynający się w październiku

Wydział Szkolenia K-PZPN w Bydgoszczy informuje, że posiada ostatnie wolne miejsca na kurs trenerski Grassroots C, którego rozpoczęcie jest planowane na drugą połowe października. Aplikowanie na kurs odbywa się poprzez system PZPN24 w terminie do 19 września 2021 r. 

 

Szczegółowych informacji udziela trener koordynator i wiceprezes K-PZPN ds. szkolenia Andrzej Magowski - tel. 504 078 833, e-mail: andrzej.magowski@pzpn.pl.

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na kurs Grassroots C musi złożyć wniosek za pośrednictwem systemu PZPN24 dostępnego pod adresem: pzpn24.pzpn.p. Wniosek musi zawierać:

 

a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail wnioskodawcy, określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,
d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

 

Do wniosku powinny być dołączone:

a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
c. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
d. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
e. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
f. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

 

85-674 Bydgoszcz,

ul Gdańska 163

tel. 52 34113 33, 52 341 31 43

fax 52 341 72 08

 

e-mail: kujawpomorski@zpn.pl, bydgoszcz@kpzpn.pl

 

Konto bankowe: Bank Millenium

69 1160 2202 0000 0001 4188 4663

 

Podokręg Toruń

 

87-100 Toruń,

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1/3

 

tel. 56 622 47 82, fax 56 622 70 33

 

e-mail: torun@kpzpn.pl

 

Podokręg Włocławek

 

87-800 Włocławek,

ul. Królewiecka 27

 

tel./fax 54 232 79 12

 

e-mail: wloclawek@kpzpn.pl

 

Copyright © 2018 - Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Realizacja: GREGSOFT Group

Polityka Prywatności

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej Akceptuję