ANKIETA
Zgłoszenia drużyn do rozgrywek
NA SEZON 2024/2025

1. Pełna nazwa klubu:

2. Adres siedziby klubu:

ulica
kod pocztowy miejscowość
powiat gmina

3. Numer rachunku bankowego

4. Dane fakturowe:

nazwa płatnika
ulica
kod pocztowy miejscowość
NIP
REGON

5. Dokładny adres do korespondencji:

nazwa klubu (imię i nazwisko)
ulica
kod pocztowy miejscowość
powiat gmina
e-mail powtórz e-mail
Adres e-mail się nie zgadza!
tel.   fax.

Administrator Klubowy Extranet  

Imię i nazwisko tel. e-mail      

Prezes  

Imię i nazwisko tel. e-mail      
Inne osoby do kontaktu:


Imię i nazwisko tel.

funkcja e-mail


Imię i nazwisko tel.

funkcja e-mail

6. Zgłoszenia drużyn do rozgrywek (grupa / ilość drużyn):

Oświadczam, że zobowiązuję się zapoznać z regulaminami rozgrywek obowiązującymi na sezon 2024/2025 po ich publikacji na stronie www.kpzpn.pl
TAK

Wrażam zgodę na przesyłanie korespondencji z Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w punkcie 5 niniejszej ankiety.

TAK

Oświadczam, że posiadam oświadczenia wszystkich osób, których dane osobowe zostały zawarte w powyższej ankiecie, o wyrażeniu przez nie zgody na przetwarzanie danych, na potrzeby prowadzenia rozgrywek, w tym na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby administrowanych przez Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej oraz Polski Związek Piłki Nożnej systemów informatycznych.

TAK

Oświadczam, że poinformowałem wszystkie osoby wyrażające zgodę na przetwarzanie danych o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz o formie w jakiej oświadczenie o cofnięciu zgody ma być złożone.

TAK

Oświadczam, że zapoznałem się z pełną treścią niniejszej ankiety oraz, że dane w niej zawarte są zgodne z prawdą.

TAK  

Zobowiązuję się informować KPZPN o wszelkich zmianach osobowych w zarządzie klubu oraz o wszelkich zmianach dotyczących wysyłki korespondencji.

TAK  

Czy klub wyraża zgodę na przystąpienie do programu rozliczania kosztów sędziowskich przez KPZPN?

TAK NIE

Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną

TAK NIE

Adres email, na który ma przychodzić faktura:

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ NA SEZON 2024/2025 – 30 CZERWCA 2024r.!!!
Zgłoszenie w/w ankiety jest obowiązkowe. Należy ją w podanym terminie przesłać na adres KPZPN Bydgoszcz lub e-mail: kujawpomorski@zpn.pl. Ankieta jest podstawą przyjęcia do rozgrywek w sezonie 2024/2025. Przesłanie ankiety oznacza również, że klub zapozna się ze wszelkimi obowiązującymi przepisami regulującymi organizację rozgrywek w sezonie 2024/2025 i wynikającymi z nich wszelkimi konsekwencjami. Ankietę należy wypełnić rzetelnie i starannie. Nie nadesłanie ankiety zgłoszeniowej w podanym terminie może spowodować nie uwzględnienie drużyny w rozgrywkach na nowy sezon!!!