Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Nasza pasja i motywacja - piłka!

Wyszukaj:

Rozpoczyna się procedura licencyjna! Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek

Komisja ds. Licencji Klubowych K-PZPN informuje o rozpoczęciu procedury licencyjnej na sezon 2024/2025. Poniżej publikujemy wykaz klubów, które muszą ubiegać się o licencję, a także obowiązujące Przepisy Licencyjne i wniosek o przyznanie licencji.

 

Licencje we wszystkich klasach K-PZPN wydawane są na dwa sezony rozgrywkowe. Kluby, które w 2023 roku uzyskały licencję, w tym roku nie muszą uczestniczyć w procedurze licencyjnej. Warunkiem jest pozostanie w tej samej klasie rozgrywkowej.

 

Podstawą do prowadzenia procedury licencyjnej są Przepisy licencyjne dla klubów IV ligi i niższych klas na sezon 2020/2021 i następne, które szczegółowo definiują, jakie kryteria musi spełnić Klub ubiegający się o przyznanie licencji.

 

Apelujemy do wszystkich klubów ubiegających się o licencję o wnikliwe zapoznanie się z obowiązującymi przepisami. Wnioski licencyjne winny być wypełnione zgodnie ze stanem faktycznym, czytelnie i być podpisane przez osoby upoważnione we właściwym rejestrze do składania oświadczeń woli. Zastosowanie się do w/w zaleceń usprawni proces weryfikacji dokumentów i ułatwi dalsze procedowanie.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW LICENCYJNYCH:

 

IV liga i Klasa Okręgowa - 15 maja 2024 r.

A klasa i B klasa - 31 maja 2024 r.

Rozgrywki młodzieżowe - 30 czerwca 2024 r.

Nowe kluby – 30 czerwca 2024 r.

 

Procedura jest wydłużona dla klubów awansujących do wyższej klasy rozgrywkowej. Komisja wzywa taki klub do złożenia dokumentacji w ciągu trzech dni od zakończenia sezonu. Od daty wezwania klub ma 5 dni na przesłanie wymaganych dokumentów. 

 

Opłata za udzielenie licencji wynosi:

 

300 zł - dla klubów IV ligi

200 zł - dla klubów pozostałych klas rozgrywkowych

 

Do wniosku załączyć należy potwierdzenie przelewu dokonanego na rachunek bankowy K-PZPN numer: 69 1160 2202 0000 0001 4188 4663.

 

Do wniosku musi zostać załączony komplet wymaganych załączników tj.:

- umowa gwarantująca prawo do korzystania z obiektu sportowego obejmująca cały okres licencyjny (jeśli Klub nie jest właścicielem obiektu).

 - aktualny protokół weryfikacji boiska (w przypadku wygaśnięcia ważności weryfikacji należy złożyć pisemny wniosek o przeprowadzenie nowej weryfikacji do Komisji ds. Weryfikacji Boisk K-PZPN – e-mail: miroslaw.chelminski@kpzpn.pl).

- oryginał aktualnego wyciągu z KRS lub oryginał wyciągu rejestru administracyjnego zgodne z właściwością (z datą wystawienia po 1.01.2024 r.)

 - kopia aktualnej licencji trenera I zespołu

- kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia spikera (dotyczy klubów IV ligi)

- kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia kierownika ds. bezpieczeństwa (dotyczy klubów IV ligi)

 - dokument potwierdzający dokonanie opłaty licencyjnej na w/w numer rachunku bankowego

  

Wnioski o nadanie licencji przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną w formie skanów w formacie PDF (cały wniosek wraz załącznikami w JEDNYM pliku) na adres mailowy: licencje@kpzpn.pl. Polecamy łączenie plików w jeden PDF na stroniehttps://pdfjoiner.com/pl/  

 

Pozytywnie rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone w opisanej powyżej formie (zwracamy uwagę na format pliku, prosimy nie załączać dokumentów w formie zdjęć), czytelne i kompletne.

 

DO POBRANIA:

 

WYKAZ KLUBÓW PODLEGAJĄCYCH PROCEDURZE LICENCYJNEJ

PRZEPISY LICENCYJNE

WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI

 

Masz pytanie? Napisz do nas - licencje@kpzpn.pl 

 Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

 

85-674 Bydgoszcz,

ul Gdańska 163

tel. 52 34113 33, 52 341 31 43

 

e-mail: kujawpomorski@zpn.pl, bydgoszcz@kpzpn.pl

 

Konto bankowe: Bank Millenium

69 1160 2202 0000 0001 4188 4663

 

Podokręg Toruń

 

87-100 Toruń,

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1/3

 

tel. 56 622 47 82

 

e-mail: torun@kpzpn.pl

 

Podokręg Włocławek

 

87-800 Włocławek,

ul. Królewiecka 27

 

tel. 54 232 79 12

 

e-mail: wloclawek@kpzpn.pl

 

Copyright © 2018 - Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Realizacja: GREGSOFT Group

Polityka Prywatności

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej Akceptuję