Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Nasza pasja i motywacja - piłka!

Wyszukaj:

Zgłoś klub

Zamierzasz założyć klub? Chcesz przystąpić w poczet członków Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej? Poniżej w sposób szczegółowy wyjaśniamy jak to zrobić.

 

I – Sprawy związane z założeniem klubu

 1. Należy zwołać zebranie założycielskie nowo organizowanego klubu z udziałem młodzieży i osób dorosłych wyrażających gotowość wstąpienia w poczet członków organizowanego klubu.
 2. Na powyższe zebranie przygotować listę obecności (np. wg. wzoru: l.p., nazwisko i imię, podpis), do której będą się wpisywać osoby uczestnicy zebrania wyrażający swój akces przystąpienia w poczet członków klubu.
 3. Organizator zebrania powinien zaproponować w porządku zebrania m.in założenie klubu, nazwę klubu, uprawianie dyscypliny sportowej piłki nożnej i zgłoszenie drużyny do rozgrywek mistrzowskich K-PZPN oraz treść uprzednio przygotowanego Statutu klubu. Powyższe propozycje wymagają przegłosowania przez uczestników założycielskiego zebrania klubu.
 4. Na podstawie uchwalonego Statutu dokonać wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Sprawy różne np. uchwalenie wysokości składki członkowskiej.

II – Sprawy związane z przystąpieniem klubu w poczet członków K-PZPN i udziałem drużyn w rozgrywkach K-PZPN.

Zgodnie z Uchwałą nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie należy przygotować następujący komplet dokumentów:

 1. Pismo klubu adresowane do Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej o przyjęcie klubu w poczet członków K-PZPN.
 2. Deklarację – w załączeniu przesyłamy deklarację, którą po wypełnieniu i podpisaniu jedną przysłać do K-PZPN, a drugą pozostawić w swoich aktach klubowych (patrz załącznik - deklaracja nr 2)
 3. Deklarację – w załączeniu deklaracja o przestrzeganiu przepisów prawnych obowiązujących aktów prawnych w przedmiocie prowadzenia rozgrywek w piłce nożnej i po podpisaniu jedną przysłać do K-PZPN, a drugą pozostawić w swoich aktach klubowych (patrz załącznik – deklaracja nr 3)
 4. Deklaracje nr 1 i 4
 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji klubu we właściwym terytorialnie Urzędzie.
 6. Uwierzytelnioną kopię statutu klubu wpisanego do ewidencji właściwego terytorialnie Urzędu.
 7. Kserokopię protokołu zebrania założycielskiego klubu, wszelkie przegłosowane uchwały w tym uchwały dotyczące wyboru Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz o przystąpieniu do K-PZPN i PZPN.
 8. Listę osób fizycznych upoważnionych do składania oświadczeń woli klubu wobec osób trzecich.
 9. Wstępne zgłoszenie drużyny lub drużyn do rozgrywek K-PZPN.
 10. Kserokopię dokumentu o dokonanej opłacie wpisowego w wysokości 100 zł.
 11. NIP płatnika i pełne dane płatnika faktur.

Opłaty można dokonać w siedzibie K-PZPN w Bydgoszczy (ul. Gdańska 163, Stadion Zawisza), w siedzibach Podokręgów w Toruniu i Włocławku lub przekazać na konto K-PZPN: 69 1160 2202 0000 0001 4188 4663.

W sprawach związanych z udziałem drużyny w rozgrywkach i z ewidencją zawodników prosimy kontaktować się Biurem K-PZPN w Bydgoszczy – adres: ul. Gdańska 163, telefon: tel. 52-341-13-33, e-mail: kujawpomorski@zpn.pl lub Podokręgami w Toruniu bądź Włocławku (dane kontaktowe są dostępne na naszej stronie www).

 

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej zwraca uwagę na czytelne wypełnienie dokumentów, o których mowa powyżej.

 

Powyższe wymogi obowiązują kluby sportowe nie będące Spółką Akcyjną.

 

Uwaga! Członkiem Związku Piłki Nożnej nie może być stowarzyszenie zwykłe (nie posiada ono osobowości prawnej). Zaleca się rejestrowanie klubów w formie Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.

 

Klub zobowiązany jest załączyć do w/w dokumentów pismo z podaniem pełnej nazwy statutowej klubu oraz adresu, adresu e-mail, nr telefonu/faxu. Jeżeli korespondencja ma zostać przesyłana na adres prywatny działacza klubu, należy podać jego nazwisko i imię oraz adres i nr telefonu.

DEKLARACJA NR 1

DEKLARACJA NR 2

DEKLARACJA NR 3

DEKLARACJA NR 4

 

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

 

85-674 Bydgoszcz,

ul Gdańska 163

tel. 52 34113 33, 52 341 31 43

 

e-mail: kujawpomorski@zpn.pl, bydgoszcz@kpzpn.pl

 

Konto bankowe: Bank Millenium

69 1160 2202 0000 0001 4188 4663

 

Podokręg Toruń

 

87-100 Toruń,

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1/3

 

tel. 56 622 47 82

 

e-mail: torun@kpzpn.pl

 

Podokręg Włocławek

 

87-800 Włocławek,

ul. Królewiecka 27

 

tel. 54 232 79 12

 

e-mail: wloclawek@kpzpn.pl

 

Copyright © 2018 - Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Realizacja: GREGSOFT Group

Polityka Prywatności

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej Akceptuję