Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Nasza pasja i motywacja - piłka!

Wyszukaj:

Zgłoś klub

Zamierzasz założyć klub? Chcesz przystąpić w poczet członków Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej? Poniżej w sposób szczegółowy wyjaśniamy jak to zrobić.

 

I – Sprawy związane z założeniem klubu

 1. Należy zwołać zebranie założycielskie nowo organizowanego klubu z udziałem młodzieży i osób dorosłych wyrażających gotowość wstąpienia w poczet członków organizowanego klubu.
 2. Na powyższe zebranie przygotować listę obecności (np. wg. wzoru: l.p., nazwisko i imię, podpis), do której będą się wpisywać osoby uczestnicy zebrania wyrażający swój akces przystąpienia w poczet członków klubu.
 3. Organizator zebrania powinien zaproponować w porządku zebrania m.in założenie klubu, nazwę klubu, uprawianie dyscypliny sportowej piłki nożnej i zgłoszenie drużyny do rozgrywek mistrzowskich K-PZPN oraz treść uprzednio przygotowanego Statutu klubu. Powyższe propozycje wymagają przegłosowania przez uczestników założycielskiego zebrania klubu.
 4. Na podstawie uchwalonego Statutu dokonać wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Sprawy różne np. uchwalenie wysokości składki członkowskiej.

II – Sprawy związane z przystąpieniem klubu w poczet członków K-PZPN i udziałem drużyn w rozgrywkach K-PZPN.

Zgodnie z Uchwałą nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie należy przygotować następujący komplet dokumentów:

 1. Pismo klubu adresowane do Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej o przyjęcie klubu w poczet członków K-PZPN (patrz załącznik – deklaracja nr 1).
 2. Deklarację – w załączeniu przesyłamy deklarację, którą po wypełnieniu i podpisaniu jedną przysłać do K-PZPN, a drugą pozostawić w swoich aktach klubowych (patrz załącznik - deklaracja nr 2)
 3. Deklarację – w załączeniu deklaracja o przestrzeganiu przepisów prawnych obowiązujących aktów prawnych w przedmiocie prowadzenia rozgrywek w piłce nożnej i po podpisaniu jedną przysłać do K-PZPN, a drugą pozostawić w swoich aktach klubowych (patrz załącznik – deklaracja nr 3)
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji klubu we właściwym terytorialnie Urzędzie.
 5. Uwierzytelnioną kopię statutu klubu wpisanego do ewidencji właściwego terytorialnie Urzędu.
 6. Kserokopię protokołu zebrania założycielskiego klubu, wszelkie przegłosowane uchwały w tym uchwały dotyczące wyboru Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz o przystąpieniu do K-PZPN i PZPN.
 7. Listę osób fizycznych upoważnionych do składania oświadczeń woli klubu wobec osób trzecich.
 8. Wstępne zgłoszenie drużyny lub drużyn do rozgrywek K-PZPN począwszy od sezonu piłkarskiego 2018/2019.
 9. Kserokopię dokumentu o dokonanej opłacie wpisowego w wysokości 100 zł.
 10. NIP płatnika i pełne dane płatnika faktur.

Opłaty można dokonać w siedzibie K-PZPN w Bydgoszczy (ul. Gdańska 163, Stadion Zawisza), w siedzibach Podokręgów w Toruniu i Włocławku lub przekazać na konto K-PZPN: 69 1160 2202 0000 0001 4188 4663.

W sprawach związanych z udziałem drużyny w rozgrywkach i z ewidencją zawodników prosimy kontaktować się Biurem K-PZPN w Bydgoszczy – adres: ul. Gdańska 163, telefon: tel. 52-341-13-33, e-mail: kujawpomorski@zpn.pl lub Podokręgami w Toruniu bądź Włocławku (dane kontaktowe są dostępne na naszej stronie www).

 

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej zwraca uwagę na czytelne wypełnienie dokumentów, o których mowa powyżej.

 

Powyższe wymogi obowiązują kluby sportowe nie będące Spółką Akcyjną.

 

Klub zobowiązany jest załączyć do w/w dokumentów pismo z podaniem pełnej nazwy statutowej klubu oraz adresu, adresu e-mail, nr telefonu/faxu. Jeżeli korespondencja ma zostać przesyłana na adres prywatny działacza klubu, należy podać jego nazwisko i imię oraz adres i nr telefonu.

DEKLARACJA 1

DEKLARACJA 2

DEKLARACJA 3

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

 

85-674 Bydgoszcz,

ul Gdańska 163

tel. 52 34113 33, 52 341 31 43

fax 52 341 72 08

 

e-mail: kujawpomorski@zpn.pl, bydgoszcz@kpzpn.pl

 

Konto bankowe: Bank Millenium

69 1160 2202 0000 0001 4188 4663

 

Podokręg Toruń

 

87-100 Toruń,

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1/3

 

tel. 56 622 47 82, fax 56 622 70 33

 

e-mail: torun@kpzpn.pl

 

Podokręg Włocławek

 

87-800 Włocławek,

ul. Królewiecka 27

 

tel./fax 54 232 79 12

 

e-mail: wloclawek@kpzpn.pl

 

Copyright © 2018 - Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Realizacja: GREGSOFT Group

Polityka Prywatności

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej Akceptuję