Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Nasza pasja i motywacja - piłka!

Wyszukaj:

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W BYDGOSZCZY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydujący o celach i zakresach przetwarzanych danych jest KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W BYDGOSZCZY, ul. Gdańska 163, 85-674 Bydgoszcz, adres email: kujawpomorski@zpn.pl

 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: kujawpomorski@zpn.pl

 

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub przepisy prawa.

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:


1)   Ustanowionych przez Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej zgodnie z Ustawą z dnia 7.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawą z dnia 25.06.2010r. o sporcie, oraz celami i zadaniami Statutowymi.

2)   W ramach przynależności członkowskiej do Kujawsko-Pomorski ZPN, dalej organów Kujawsko-Pomorski ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów ds. piłkarzy, sędziów, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, działaczy piłkarskich i osób zatrudnionych w sporcie piłki nożnej.

3)   W celach archiwizacyjnych (na podstawie art. 7, Ustawy o rachunkowości z dnia 29  września 1994 r.).

4)   W celu realizacji obowiązków podatkowych, w tym  prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z  prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych.

5)   W celu realizacji uzasadnionych interesów administratora.

6)   W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością Kujawsko-Pomorski ZPN.

 

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa

 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:


1)    Polski Związek Piłki Nożnej,

2)    Międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne  federacje piłkarskie,

3)    Firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe,

4)    Podmioty lecznicze,

5)    Podmioty zewnętrzne świadczące usługi drogą  elektroniczną, realizujące usługi informatyczne,  konsultingowe lub audytowe.

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn tego przetwarzania w tym do momentu wycofania zgody jeśli była ona przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa.

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 

9. W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego.

 

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania Kujawsko-Pomorski ZPNzastosuje odpowiednie  zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz  umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

 

85-674 Bydgoszcz,

ul Gdańska 163

tel. 52 34113 33, 52 341 31 43

 

e-mail: kujawpomorski@zpn.pl, bydgoszcz@kpzpn.pl

 

Konto bankowe: Bank Millenium

69 1160 2202 0000 0001 4188 4663

 

Podokręg Toruń

 

87-100 Toruń,

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1/3

 

tel. 56 622 47 82

 

e-mail: torun@kpzpn.pl

 

Podokręg Włocławek

 

87-800 Włocławek,

ul. Królewiecka 27

 

tel. 54 232 79 12

 

e-mail: wloclawek@kpzpn.pl

 

Copyright © 2018 - Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Realizacja: GREGSOFT Group

Polityka Prywatności

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej Akceptuję